Sköld Management Consulting AB

Utveckling av företag, dess ledare och medarbetare
 
header image

Forskningsbaserad utveckling av företag och dess ledare, individuellt eller i mindre grupper.

Utvecklingsprogram:

  • VD på mindre företag
  • Ledningsgrupper
  • Linjechefer
  • Nya chefer

Företag går bra om ledningen har en strategi – och följer den, om alla jobbar effektivt, om folk gillar att jobba i företaget och om man klarar sig utan överdriven byråkrati, enligt entydig forskning. Forskningen visar att en framgångsrik kultur är både resultatorienterad och coachande/delegerande.

Allt levande förändras. Ett företag och de som arbetar där kommer därför alltid att behöva anpassa sig till egna och andras initiativ. Det är utvecklingens kärna.

Sköld Management Consulting i samarbete med  Kvadrat Management erbjuder utveckling av företag och människorna som arbetar där.

Nya uppdrag närmar vi oss så här:

  1. vi tar reda på var i sin utveckling företaget och ledarskapet befinner sig (nulägesanalys, reflektion)
  2. vi tar reda på vart ägare och ledning vill komma och vad som leder dit (vision, mål, strategi m.m.)
  3. vi utvecklar företagets resurser för att lyckas genomföra nödvändiga förbättringar (ledarutveckling, teamutveckling, coaching).

Några företag behöver stöd i alla delar, andra i någon enskild del. Utvecklingen sker i form av reflektion, analys, workshops , seminarier, ledarutvecklingsprogram, individuella möten och coaching, i olika kombinationer. Utgångspunkten är alltid företagets verkliga behov av utveckling.

Vi hjälper och stöttar företaget för att säkerställa ett långsiktigt resultat.

2011/02/15   admin

Comments are closed.