Utveckling av företag, dess ledare och medarbetare
 
header image

Svåra personalfrågor

Vad gör jag som chef när en medarbetare har svåra personliga problem, t.ex. missbruksproblem?

Vi utbildar i:

  1. Alkohol och drogproblem på arbetsplatsen.
  2. Vad gör jag som chef vid uppdagandet av missbruksproblem eller andra allvarliga personliga problem?
  3. Svåra samtal.

Det finns många föreställningar om vad missbruk och alkoholism är som ofta inte stämmer med verkligheten. Deltagarna får kunskap om vad forskning säger och hur beprövad erfarenhet säger att problemen bäst löses.

Som chef behöver jag veta hur jag hanterar problemen och genomför de svåra samtalen. Företag behöver ha en tydlig alkohol/drogpolicy som talar om företagets inställning till alkohol och droger och hur rehabiliteringsfrågor hanteras. Ett sådant dokument är också en ovärderlig hjälp för chefer när problemen uppstår. Sköld Management Consulting bistår vid framtagandet av en alkohol/drogpolicy.

Vi genomför samtal för utredning och rekommenderar behandlingsalternativ.

2011/02/15   admin

Comments are closed.