Utveckling av företag, dess ledare och medarbetare
 
header image

Strategiutveckling

Vi tar reda på vart ägare och ledning vill komma och vad som leder dit

Där policies, mål och strategier är inaktuella eller otydliga hjälper vi gärna till att förtydliga. Vi har stor erfarenhet av sådant.

Beroende på företagets situation aktualiseras skilda tillvägagångssätt.

Resultatspråk

I en situation där det finns en etablerad idéplattform som ska förvaltas är utmaningen att inte fastna i ”de vanliga åtgärderna”. Då lägger vi krut på att artikulera ett konkret resultatspråk; då är det viktigt att tydligt känna igen vad framgång handlar om så att handlingsplaner och aktiviteter kan värderas kritiskt.

Önskad framtid

Om företaget står inför helt nya utmaningar är det klokt att artikulera visionen och vad som framstår som rimliga steg på vägen. Ett enkelt och effektivt sätt är då att börja med slutet först. Vi identifierar den önskade framtiden.

  • Hur ser visionen eller missionen ut?
  • När vi om några år lyckats med allt vi förutsatt oss, hur ser det ut då?
  • Hur ser affärsidén ut?
  • Vilka kunder vi vill ha, vad vi vill erbjuda osv.

När vi vet var vi befinner oss, hur nuläget ser ut, och vart vi vill komma, är det dags att ta reda på hur vi ska ta oss till vår önskade framtid. Nu börjar det likna vanlig affärsplanering. Sedan kommer vi till den svåra delen; att faktiskt genomföra vad vi sagt att vi ska göra. Där misslyckas många. Vi identifierar de hinder som finns för förbättrningarna och ser till att steg för steg få bort dessa. Det handlar mycket om ledarskap och kultur. I nästa steg gäller att också genomföra det vi sagt att vi ska göra, att göra ”rätt”saker på ”rätt” sätt. Vad behöver vi göra annorlunda mot idag? Vilka aktiviteter och beteenden leder till våra mål?


En kommentar om terminologi: Ord som policy och strategi används med olika innebörder. Här avses med policy ett i styrelsen antaget dokument där man redogör för principer och regler som råder över verksamheten som ett uttryck för ägardirektiv eller annan värdegrund. En strategi är ett vägval (man kan också säga ”en markering av att andra vägar har valts bort”) som förväntas förverkliga en vision/leda i mål.

2011/02/24   admin

Comments are closed.