Utveckling av företag, dess ledare och medarbetare
 
header image

Ledarutveckling

Vi erbjuder individuell ledarutveckling eller ledarutveckling i grupp och en kombination av individuellt och grupp.

Vi utvecklar människorna i företaget för att ni ska lyckas

Så länge vi gör som vi alltid har gjort, blir resultatet vad det alltid har blivit.

Vill vi nå nya resultat, t.ex. genomföra en ny strategi och nå nya mål, behöver vi utvecklas.

Utveckling kräver förändring, vilket innebär att vi behöver göra vissa saker på ett nytt sätt.

Utveckling av ledare

Sköld Management har utvecklat egna ledarutvecklingsprogram som vänder sig till VD, chefer och nyckelpersoner som har stora förväntningar på sig att nå uppsatta mål. Vi har individuella program som kan kombineras med workshops när fler personer ska utvecklas. Olika företag och ledare har olika behov. Därför anpassas materialet och coachingen efter rådande situation. Gemensamt är att vi utgår från forskning om bevisligen fungerande företagsledning och låter – med hjälp av coaching – ledarna själva reflektera över sin situation.

Företagsledare behöver dagligen lösa ett antal problem. Problemen kan se olika ut och kräva olika lösningar, men vissa problem är mer vanliga.

I utvärderingar från ca 200 chefer och ledare som genomfört Sköld Management Consultings individuella ledarutvecklingsprogram framgår de vanligaste effekterna av programmet:

 •  har mer tid
 • minskad stress
 • bättre självkännedom och självinsikt
 • bättre planering
 • arbetar mer strukturerat och effektivt
 • fokus på de viktigaste uppgifterna
 • delegerar mer
 • bättre uppföljning och kontroll
 • ger mer feedback och coaching
 • bättre samspel med personalen
 • ökad motivation
 • ändrade tankevanor
 • lägger mig inte i allt
 • agerar mer resultatorienterat
 • stannar upp och reflekterar
 • tar fler beslut
 • bättre och tydligare kommunikation
 • blivit tydligare i ledarskapet
 • tydligare organisation
 • bättre lönsamhet

Därtill personliga vinster, främst:

 • mer tid med familjen
 • börjat motionera
 • bättre självkännedom och självinsikt

Programmen och coachingen sätter fokus på det som framkommer som viktigast för ledaren och företaget. Olika ledare och olika typer av företag har olika behov, vilket våra ledarutvecklingsprogram tar hänsyn till med en palett av verktyg.

Sköld Management Consultings verktyg är ett strukturerat material för reflektion och träning i relevanta ledarskapsmodeller kombinerat med coaching.

Förändring och utveckling handlar om att ändra vanor; tankevanor och beteendevanor. Det tar tid. Därför löper individuella utvecklingsprogram typiskt över en tid på 8-12 månader.

Bollplank

Många ledare har behov av ett bollplank. En person som lyssnar, orkar vara envis och kan ge kreativ respons som kompletterar framväxande idéer och beslut. Vi har stor erfarenhet av att verka i den rollen.

Workshops och seminarier

Individuell ledarutveckling kombineras ofta med workshops med t.ex. företagets ledningsgrupp. I ett sådant forum kan mål och strategi och andra relevanta frågor diskuteras.

I ledarutvecklingsprogrammen/coachingen arbetar varje ledare med vad just den personen behöver bli bättre på för att nå de mål som gruppen har identifierat.

Workshops och seminarier kan naturligtvis genomföras även utan ledarutveckling och coaching men gruppaktiviteter i kombination med ledares individuella utveckling borgar för ett långsiktigt och bestående resultat.

Teamutveckling

 • Ledare når önskade resultat genom sina medarbetare.
 • Nya mål och aktiviteter innebär förändringar för alla på företaget.
 • Uppgiften är att öka motivationen för måluppfyllelse.

Vi arbetar med hur man i gruppen kan hjälpa varandra och hur man behöver samspela med sin chef och andra avdelningar för att lyckas. Ofta behöver processer utvecklas.

Centralt för ökad motivation är ökad självkännedom. Gruppen får kännedom om egna motivatorer, och vad som motiverar andra deltagare. Varje person får också klart för sig vad chef och kollegor förväntar sig av honom/henne.

Teamutveckling sker genom gruppaktiviteter och gruppcoaching med stöd av ett strukturerat material. Deltagarna gör uppgifter och genomför träning mellan mötena. Två individuella coachingsamtal rekommenderas för varje deltagare.

2011/01/23   admin

Comments are closed.