Utveckling av företag, dess ledare och medarbetare
 
header image

VD-program: ”Utveckling av företag och dess ledare”

Sköld Management har utvecklat ett unikt individuellt program som riktar sig till VD:ar på mindre och medelstora bolag. Så vitt vi vet,det enda i sitt slag i Sverige. Programmet kan också genomföras med VD med sin ledningsgrupp, då med en kombination av workshops och individuella samtal.

Utgångspunkten är att ta reda på vad som behöver utvecklas, och varför. Det ser givetvis olika ut för olika organisationer och olika VD:ars/ledares erfarenheter, därför måste en effektiv utveckling utgå från organisationens och ledarnas verkliga behov och utmaningar. Vi tar hjälp av forskning och beprövad erfarenhet från framgångsrik företagsledning för att identifiera vad just ni och ert företag behöver bli bättre påför att lyckas, och utvecklar därefter de nya beteenden och aktiviteter som krävs. Programmet – som kombineras med coaching – är ingen teoretisk utbildning utan vi arbetar enbart med företagets utveckling och vad VD och medarbetare behöver bli bättre på för att genomföra just sitt företagets strategi. Programmet löper över minst ett år för att säkerställa att de förändringar som krävs också genomförs.

2016/01/07   admin

Comments are closed.