Utveckling av företag, dess ledare och medarbetare
 
header image

Program för linjechefer eller mindre erfarna ledare: ”Balanserat Ledarskap”

Ledarutvecklingsprogrammet ”Balanserat ledarskap” utgår från organisationens vision,strategi, mål och utvecklingsbehov, för att identifiera utvecklingsbehov hos den eller de ledare som går programmet. Vi använder oss av forskning och beprövad erfarenhet från bevisligen framgångsrik företagsledning för att utveckla vad respektive individ behöver bli bättre på för att bidra till företagets utveckling.

”Balanserat Ledarskap” kan genomföras individuellt eller i grupp. En grupprocess innebär en kombination av workshops och individuella samtal, anpassat efter företagets behov.

2016/01/07   admin

Comments are closed.