Utveckling av företag, dess ledare och medarbetare
 
header image

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Sköld Management Consulting erbjuder utveckling av företag, chefer och medarbetare. Vid behov samarbetar vi med konsulter från Kvadrat.

Inget levande är oföränderligt eller står stilla särskilt länge. Varje företag och människorna där behöver ständigt leva i utveckling.

Behoven är naturligtvis olika beroende på företagets storlek, affärsidé, ledares och medarbetares förmågor och i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig. Vi närmar oss frågan så här när vi inleder ett samarbete:

  1. vi tar reda på var i sin utveckling företaget befinner sig
  2. vi tar reda på vart ägare och ledning vill komma och vad som leder dit
  3. vi mobiliserar företagets resurser för att lyckas
  •  Nuläget: vad är bra och vad är mindre bra? Vi utgår i första hand från företagsledningens och ev. medarbetares självreflektion.
  • Resultatfokus: uppfångning av visioner, strategival, målformulering och uppföljningsmått. Processer och handlingsplan
  •  Utveckling av ledare och medarbetare i syfte att säkra kommunikation och nå uppsatta mål

(För beskrivning av de tre delarna; se respektive länk.)

Vissa företag behöver stöd i alla delar, vissa i någon enskild del. Utvecklingen sker i form av analys, workshops , seminarier, individuella möten och coaching, ofta i olika kombinationer.

Forskning visar entydigt att företag går bra om ledningen har en strategi – och följer den, om alla jobbar effektivt, om folk gillar att jobba i företaget och om man klarar sig utan överdriven byråkrati.

Men tyvärr: få företag har en genomarbetad strategi. Av dem som har en sådan strategi är det bara ett fåtal (16% enligt en ny studie) som fullt ut lyckas genomföra de förändringar som strategin kräver.

För att genomföra en strategi och nå varaktiga resultat behöver företag aktivt arbeta med utveckling av ledare och medarbetare samt med det motstånd till förändringar som ofta uppstår. Företagets ledare behöver motivera sig själva och personalen att göra vad som krävs.

För att återigen referera till forskning visar studier att den viktigaste motivationsfaktorn i arbetet är att människor upplever att de utvecklas på jobbet, och att en av ledarnas viktigaste uppgifter är att delegera ansvar och utveckla sina medarbetare.

2011/02/13   admin

Comments are closed.