Utveckling av företag, dess ledare och medarbetare
 
header image

Olle Sköld

Olle Sköld, managementkonsult, ledarutvecklare och coach.

Olle har genomfört ca 200 ledarutvecklingsprogram i ca 100 företag som i olika former kombinerat coachingsamtal, workshops och utbildningar inom ledarskap, säljutveckling, grupprocesser och organisationsutveckling.

Han är författare till olika ledarutvecklingsprogram som anpassats till olika ledarnivåer, som program för VD, Ledningsgruppsmedlemmar, Linjechefer, Nya ledare och Teamledare/projektledare. Allt material bygger på forskning óch beprövad erfarenhet om ”bevisligen fungerande företagsledning”.

Utöver utbildningar i ledarskap och försäljning har Olle utbildat i presentationsteknik, svåra samtal, missbruksproblem på arbetsplatsen och att förebygga alkohol och drogproblem.

Olle har, bortsett som VD i egna  företag, erfarenhet av ledarskap såsom vice VD, affärsområdeschef, rektor, behandlingsansvarig och ledare för en mängd musik och teaterproduktioner.

Olle har en tidigare karriär som dirigent, operasångare och skådespelare med uppdrag både i Sverige och stora delar av världen.

Han är även utbildad kognitiv terapeut/alkoholterapeut.

2011/02/13   admin

Comments are closed.