Utveckling av företag, dess ledare och medarbetare
 
header image

Coaching

Coaching erbjuds inom följande områden:

  1. I kombination med strukturerat ledarutvecklingsmaterial
  2. Executive Coaching, coaching utan material och som ”bollplank” till ledare
  3. Coaching av medarbetare, med eller utan material.

Coaching

Ordet Coaching används idag flitigt i olika sammanhang. Därför vill vi definiera vad vi menar med Coaching.

En coach är inte samma sak som mentor. En mentor är ofta en mer erfaren kollega som kan branchen väl, ofta har svaren och ger råd.

En coachs uppgift är att hjälpa den som coachas att själv finna svaren. Detta kan ske utan att coachen själv vet svaren. Coachen hjälper den som coachas  att t.ex. klargöra mål, skapa en handlingsplan mot målen och undanröja de hinder mot målen som framkommer  under processen. Coaching enligt Sköld Management Consulting är resultatorienterad.

Coaching kommer ursprungligen från sportens värld där coachen/tränaren själv sällan är bättre på det som ska presteras än den som coachas, men kan lyfta adepten till stordåd.

Coaching är en metod att få enskilda personer och team att frigöra sin potential och optimera sin prestationsförmåga.

Sköld Management Consulting har anammat idén om ”eklektisk coaching”, vilket innebär att vi inte bekänner oss till någon särskild coachingmetod utan hämtar det bästa ur olika metoder, för att öka vår flexibilitet och kundens resultat.

Coaching är ett viktigt verktyg  i våra ledarutvecklingsprogram och Workshops, men dessa innehåller även kunskapsöverföring, i vissa fall mentorskap och att coachen agerar  ”bollplank”.

2011/02/13   admin

Comments are closed.